Taaskasutades ja taasavastades tuuakse välja Lõuna-Eesti omapära ning õpitakse väärtustama olemasolevat ruumi.

Arhitektuuriresidentuur VARES Valga linnas rõhutab ruumi väärtustamisele ja mõtestatud jätkusuutlikule ruumiloomele, tuues sedasi välja nii linna kui ka laiemalt Lõuna-Eesti paikkondlikku omapära.

Lugu

Ruumikunstnike rändresidentuuris liigume Lõuna-Eestis paigast paika - tutvume, kogume, ehitame ja hooldame. Eesmärgiks on jätkusuutlik ruumiloome - rajame elukestva haridusprogrammi, mille käigus kasutatakse olemasolevaid ressursse ning kombineeritakse uusi tehnikaid vanade ja äraproovitutega, et pakkuda alternatiivi tänapäevasele nuti- ja digikesksele arhitektuurile.

Väärtustame piiride- ja põlvkondadeülest koostööd ning aitame koos Euroopa ruumiekspertidega rõhutada kohalikke väärtusi ja eripära. Residentuuri on kaasatud asjatundjad väga erinevatest valdkondadest - antropoloogiast inseneeriani.

VARES annab võimaluse ruumiloojatele - olgu nendeks kunstnikud, arhitektid, ehitusmeistrid, bioloogid, antropoloogid, teoreetikud ja teised - võtta aeg maha ning keskenduda kestvusele, mis igapäevases praktikas tihti võimalik ei ole. Ümber hinnates, kogudes, katsetades, ehitades ja hooldades saab leida uusi viise, kuidas ruumi luua jätkusuutlikult. Oluline on panustada iga ruumilooja elukestvasse haridusprogrammi, mille käigus kasutatakse olemasolevaid ressursse ning kombineeritakse uusi tehnikaid vanade ja äraproovitutega. Sedasi saame pakkuda alternatiivi digikesksele arhitektuurile, samuti ka anda ruumilise panuse Valga linna. Teadmisi ja saadud oskusi mitmekesistavad piiride-, kogukondade- ja põlvkondadeülene koostöö ning kutsutud ruumieksperdid, kelle abil rõhutada kohalikke väärtusi ja eripära.

Elamus

Residentuuri käigus keskendutakse käeliste oskuste edendamisele ja ruumiloome katsetustele. 2024. aastal resideeruvad VARESes erinevad loovisikud, kelle residentuuri lõpuks valmib mõni teos või toimub üritus.

2024. aasta töötubades ning talve/suvekoolis saavad huvilised õppida ununenud ja kohalikke eripärasid arvestavaid töövõtteid, mis aitavad olemasolevat ressurssi tõhusalt kasutada. Piiratud võimalustega maailmas on see üha hinnalisem oskus!

Usume, et kõige kestlikum on panustada olemasolevasse ressurssi. Seega on üks residentuuri eesmärke luua materjaliladu - tuleviku tööriistakast, et anda uus elu vanadele ja maha kantud ehitustarvetele. Materjalide kasutamise esmane katselava on residentuurimaja, millesse kiht-kihi haaval iga residendi ja töötoa osaleja panus talletub. Ajapikku kujuneb sellest aeglaste praktikate majamuuseum.

Projekti pikemaajalisem eesmärk on luua Lõuna-Eestisse paikne ruumiloome residentuur, mis keskenduks just kohalikele (ruumi)väljakutsetele.

Mõju

Siinsete ja rahvusvaheliste ruumiloome-asjatundjate, kohalike omavalitsuste ja publiku aktiivses koostöös mõtestame ümber Lõuna-Eesti ruumi ning otsime jätkusuutlikumaid lahendusi piirkonna edendamiseks. Samuti tugevdame arhitektuurialast koostööd Baltikumis ja Põhjamaade vahel.

Eestvedajad: Merilin Kaup, Ulla Alla, Triin Reidla, Mari Möldre, Margus Tammik, MTÜ Eesti Noore Arhitektuuri Selts

Ole kursis Euroopa kultuuripealinna programmiga. Telli meie uudiskiri!