NB! Projekti sisukirjeldus kajastab Tartu 2024 projektide arendusprotsessi alguse seisu (aprill 2020) ja võib seetõttu olla aegunud. Uus sisukirjeldus valmib produktsiooniläbirääkimiste käigus 2021. a sügiseks.
Projekti Suudlev Tartu idee on läbi suudluse kui sümboli ärgitada inimesi väärtustama inimlikku hoolivust ja lugupidamist iseenda ning kaasinimese suhtes hoolimata rahvusest, rassist, vanusest, soost, maailmavaatest või väärtushinnangutest. 
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Omapära ja Euroopa all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna  ametlikku programmi.


Projekti kavandatav keskne üritus on 2024. aastal Raekoja platsil toimuv aegade suurim samaaegne suudlemine, et levitada armastuse, ühenduses olemise ja ühtekuuluvuse sõnumit kogu linnas, Euroopas ja globaalses sotsiaalmeedias.

Keskse ürituse ja projekti idee toetamiseks on kavas kõrvaltegevustena välja arendada seksuaalse ja vaimse tervise haridusprogramm ning kunsti- ja filmiprogramm, mis avavad suudluse ja seksuaalsuse tähendvälju.
Eestvedajad: Kulno Kungla (kulno.kungla@ut.ee), Kaja Karo (kaja.karo@ut.ee), ja Meelika Hirmo (meelika@gmail.com)
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 29)