Tartu Linnamuuseumi eestveetav projekt Põlvelt Põlvele toob osalejateni vanemate põlvkondade ununema kippuvad oskused.
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Inimene ja Oskused all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.


Kavandatav projekt hõlmab harivaid üritusi ja tegevusi, mida viivad läbi paljud erinevad partnerid nii Eestist kui ka välismaalt. Projekti käigus toimuvad erineva formaadiga üritused: töötoad, loengud, laagrid, matkad, põnevad demonstratsioonid jpt. Projekti partneriteks on peamiselt erinevad kodanikeühendused, haridusasutused, asjatundjad ja meistrimehed, kes pakuvad võimalusi tutvuda ajalooliste töömeetoditege läbi erinevate ürituste.

Paralleelselt õpi- ja töötubadega toimuvad aruteluõhtud, kus selgitatakse, millisel määral võib nii-öelda “unustusehõlma vajuvatest teadmistest” abi olla tänapäeval. Sellele lisaks toimuvad Tartus ja Lõuna-Eestis orienteerumis- ja mälumängud, mis kaasavad võimalikult laia publikut, seal hulgas ka lapsi.
Eestvedajad:  Ants Siim (ants.siim@katarina.ee), Kärt Kunnus (kart.rebane@katarina.ee) ja Anna Venchakova (anna.venchakova@katarina.ee)   
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 26)