NB! Projekti sisukirjeldus kajastab Tartu 2024 projektide arendusprotsessi alguse seisu (aprill 2020) ja võib seetõttu olla aegunud. Uus sisukirjeldus valmib produktsiooniläbirääkimiste käigus 2021. a sügiseks.
Peedist Pesumasin
on Eesti Maanteemuuseumi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Tartu Linnamuuseumi ühine näituseprojekt leiutamisest, leidlikkusest, taaskasutusest ja isetegemisest.
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Inimene ja Oskused all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.


Näitusel keskendume nõukogude perioodi kitsastes oludes uskumatult mitmekesiselt arenenud loovusele ja oskustele. Laiema programmi kaudu näitame, kuidas kestlik väljamõtlemise ja isetegemise traditsioon võib aidata lahendada tänase tarbimisühiskonna väljakutseid.

Iga muuseum avab teemat vastavalt oma valdkonnale.
Eesti Maanteemuuseum:
 • leidlikkus ja leiutamine teedeala töökodades - ratsionaliseerimine ja varustamine;
 • leiutamine ja leidlikkus eragaraažides - remontimine, isevalmistatud sõidukid ja garaažikultuur.
Eesti Põllumajandusmuuseum:
 • aiandus ja aiamaad;
 • tarbetekstiilid;
 • hoidiste valmistamine;
 • isevalmistatud põllutöömasinad.
Tartu Linnamuuseum:
 • riietus, iluvahendid ja mood (taustal defitsiit; vanast uue tegemine);
 • isetehtud hobivarustus ja olmetehnika;
 • (varjatud) sotsiaalne sfäär nõukogude aja kontekstis (omakirjastuslik tegevus jms).
Foto: Eesti Maantemuuseum

Kultuuripealinna raamistiku väärtuseks muuseumide jaoks on pikaajaline koostööprotsess. Nii saame põhjalikumalt keskenduda koosloomele ja ligipääsetavusele. Näituse eesmärkideks on:
 • Uurida ja talletada kolme muuseumi süsteemse teadus- ja kogumistöö kaudu seni vähe märgatud teemavaldkonda;
 • Vahendada ja väärtustada loova isetegemise oskusi ja kestlikku mõtteviisi näituse ning selle haridus- ja publikuprogrammi kaudu põlvkondade ülesel ja ligipääsetaval viisil;
 • Kasvatada muuseumide koostöövõimet ja sidet nii kohalike kogukondadega kui ka välispartneritega.
Lisaks 2024. aasta maist detsembrini kolmes muuseumis samaaegselt avatud terviklikule näitusele on projekti oluliseks osaks haridus- ja publikuprogramm, rahvusvaheline teaduskonverents ning erinevad publikatsioonid.

Näituse aluseks on kohalikult kogukonnalt kogutud lood ja esemed. Projekti eestvedajad muuseumides kutsuvad tegijaid ja mäletajaid julgelt jagama nii väikseid vihjeid kui ka suuri lugusid, mis aitaksid meil “peedist pesumasinate” maailma avastada.

Foto: Eesti Maanteemuuseum
Eestvedajad: Paavo Kroon (Eesti Maanteemuuseum, paavo.kroon@transpordiamet.ee, +372 5645 5775), Ilze Salnaja-Värv (SA Eesti Maaelumuuseumid, ilze.salnaja-varv@memu.ee), Madle Uibo (Tartu Linnaajaloo Muuseumid, madle.uibo@muuseum.tartu.ee)
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 26)