NB! Projekti sisukirjeldus kajastab Tartu 2024 projektide arendusprotsessi alguse seisu (aprill 2020) ja võib seetõttu olla aegunud. Uus sisukirjeldus valmib produktsiooniläbirääkimiste käigus 2021. a sügiseks.
Keskealiste ja vanemate inimeste kaasamine põlvkondadevahelise sidususe suurendamiseks on üks Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 eesmärke. Projekt Meeste Garaaž keskendub keskealistele ja vanematele meestele täiendavate sotsialiseerumisvõimaluste loomisele ning uute rollide ja väljundite leidmisele kogukonnas.
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Inimene ja Oskused all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.


Vananemisele positiivse kuvandi loomine tekitab noortes turvatunde, et Tartus ja Lõuna-Eestis leidub seltsi ning tegevusi ka vanemas eas.

Meeste Garaaži arendus Eestis on kutsutud ellu mujal maailmas laialt levinud men’s shed praktika eeskujul. Tuginedes Tartu ja Tallinna Ülikooli teadmistele juhitakse tähelepanu vananevale rahvastikule, üksildusele, meeste tervisele ning vähestele võimalustele ühiskonnaelus osaleda.

Tartu 2024 projekti raames planeeritakse muu hulgas käivitada mobiilse Meeste Garaaži, mille abil tutvustatakse ideed ning aidatakse kaasa Lõuna-Eestis teiste sarnaste “garaažide” tekkimisele. Selliste liikumiste elavdamine aitab parandada meeste elukvaliteeti ning suurendab kogukondlikku sidusust nii Lõuna-Eestis kui kaugemal.
Eestvedajad: Kaupo Lõhmus (kaupo.lohmus@gmail.com) ja Reeli Sirotkina (reelisir@gmail.com)
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 26)