Keskealiste ja vanemate inimeste kaasamine põlvkondadevahelises sidususe suurendamiseks on üks Euroopa Kultuuripealinna eesmärke. Projekt Meeste Garaaž keskendub keskealistele ja vanematele meestele.
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Inimene ja Oskused all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.


Positiivse vananemise kuvandi levitamine tekitab noortes turvatunde, et Tartus ja Lõuna-Eestis on meeldiv vananeda. Meeste Garaaži arendus Eestis on kutsutud ellu mujal maailmas üha enam populaarsust koguva men’s shed praktika ja Tartu Ülikooli teadmiste toel, et juhtida tähelepanu vananevale rahvastikule, üksildusele ja meeste tervisele ning vähestele võimalustele ühiskonnaelus osaleda. Lahendusena kaasatakse, jõustatakse, aktiveeritakse ja pakutakse meestele uusi rolle läbi neid kõnetatavate tegevuste.
Eestvedajad: Kaupo Lõhmus (kaupo.lohmus@gmail.com) ja Reeli Sirotkina (reelisir@gmail.com)
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 26)