Hea Kultuurikompassi sõber!

Märgi kalendrisse: 2021. aasta viimane Kultuurikompassi foorum toimub 25. novembril Tartus.

Juba kolmandat korda toimuv rahvusvaheline foorum on Kultuurikompassi aastaringi tippsündmus. 2019. aastal jagasime Eesti Rahva Muuseumis kogemusi vabatahtlike kaasamisest. 2020. aastal läksime eetrisse Tartu Ülikooli raamatukogust, et arutleda: kuidas kõnetada Euroopat? Sel aastal kohtuvad foorumil korraldajad, loojad ja publik, keda ühendab hool keskkonnahoidlikust kultuurist.

Foorumi ja lisaprogrammi kava tutvustame ning registreerimine sündmustele ja ülekannetele avaneb septembris.


Teemad

  • Kultuuripoliitika roll roheleppe eesmärkide saavutamisel praegu ja tulevikus

  • Euroopa võrgustike roll kultuurisektoris muutuste elluviimisel

  • Kultuurikorraldaja roll keskkonnateadlike valikute tegijana


Kõnelevad ja osalevad

  • Kultuuri- ja keskkonnastrateegiate ning -poliitikate elluviijad Euroopa Liidust, Eesti riigist ja Tartu linnast

  • Festivale, kultuuriasutusi ja kultuurikorraldajaid siduvate võrgustike eestkõnelejad

  • Keskkonnateemasid uuenduslikult käsitlevad kunstnikud, loov- ja sotsiaalsed ettevõtjad

  • Euroopa kultuuripealinna tiitlit kandvate või sellele kandideerivate linnade esindajad

Foorumist ja lisaprogrammist kutsume osa võtma keskkonnateemade ning kultuurikoostöö huvilisi nii Eestist kui välismaalt.

Lisaprogramm

  • Foorumit toetab rahvusvaheline, seminaride, esitluste ja kultuurielamustega lisaprogramm.

Vaata, mis toimus eelmistel rahvusvahelistel Kultuurikompassi foorumitel


Mis on Kultuurikompass?

Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurikorraldajate programm Kultuurikompass kutsub kultuurikorraldajaid ja loojaid, ent ka loov- ja sotsiaalseid ettevõtjaid üksteiselt õppima, sest teadmiste ja kogemuste vahetamine teeb Tartut ning Lõuna-Eestit rikkamaks. Kultuurikompassi programmi sündmusi - foorumeid ja seminare - korraldab sihtasutus Tartu 2024 koostöös Tartu linnavalitsuse ja partneritega Tartust ja Lõuna-Eestist. Esimene Kultuurikompassi foorum toimus jaanuaris 2019 ning käesoleva aasta lõpuks on toimunud lisaks kahele rahvusvahelisele foorumile, kuus tavalist ja kaks seminari.