Neljas rahvusvaheline Kultuurikompassi foorum "Kas kultuur tunneb piire?" toob 18. ja 19. mail Tartus kokku loovisikud, kultuurikorraldajad, kultuurisektori edendajad ja poliitikakujundajad, et koos aidata kaasa loovisikute mobiilsuse ja loomeresidentuuride edendamisele.
18. mai

Foorumi esimene päev on jagatud kolme teemasse.

I: Mobiilsus kui loovuse käivitaja

Mida kujutab endast rahvusvaheline mobiilsus? Mis paneb inimesed liikuma? Kui oluline on see hetkel Euroopas? Neljas rahvusvaheline Kultuurikompass uurib, millist väärtust loob loovisikute ränne kultuurimaastikul. Rändest sündinud loovus on innovatsiooni vedur. Arutame foorumil, kuidas soodustada ideede, inimeste ja initsiatiivi levikut üle Euroopa, et kultuur viiks uute lahenduseni, looks uusi töökohti ning tugevdaks riikide vahelisi kultuurisuhteid.

II: Euroopa võrgustikud kui suunanäitajad globaalses turbulentsis

Tormilistel aegadel on vaja teenäitajaid, kes hoiavad kultuurivaldkonda kindlal kursil. Euroopa võrgustikel on suur mõju muutuste eestvedamisel, seda ka rahvusvahelise rände vaates. Milline on Euroopa koostöö ja rahvaste ning loomeisikute omavaheline läbikäimine praegusel pingelisel ajal? Kultuurikompassil räägime mobiilsusest ja residentuure ümbritsevatest tugisüsteemidest ning jagame rahvusvahelise rände edulugusid.

III: Loomeresidentuurid kui kultuurikorralduse tulevik

Loovisikute rände toetamiseks on vaja kaasata poliitikakujundajaid, rahastajaid, loomemaju ja loomeresidentuure. Kultuurikompassi laiendab vestlusringi ning kutsub osalejaid liituma sessioonidega, mis viivad süvitsi loomeresidentuuride maailma. Tutvume koos erinevate võimalustega, mida loomeresidentuurid ja loomemajad pakkuvad Eestis ja Euroopas.

Kultuurikompassi vestlused 1: Loovisikute võimalused rahvusvahelistes võrgustikes
Kultuurikompassi vestlused 2: Tartu 2024 kunstiresidentuurid
Kultuurikompassi vestlused 3: Loovisikud kui valdkondadeüleste ühenduste loojad
Kultuurikompassi vestlused 4: Loomeresidentuurid kui paiga kuvandi kujundaja

19. mai

Foorumi teine päev loob võimaluse kohtuda loovisikute, loomeresidentuuride ja Euroopa kultuuripealinna võrgustiku liikmetega.

Ekskursioonid:

Kirjanduslinn Tartu (külastame kunstiresidentuure Tartus)
Lõuna-Eesti residentuurid (külastame kunstiresidentuure Lõuna-Eestis)

Arutelud:

How to survive in Southern Estonia?
European Capital of Culture – what can you win form this cooperation?
Loomeresidentuuride MTÜ workshop: "Mida kunstnik vajab?"

Pidulik lõpetamine ja järelpidu
Kultuurikompassi programm koostasid Tartu 2024 ja Loomeresidentuuride MTÜ. Kultuurikompassi foorum on korraldatud Tartu 2024, OÜ Acento ja Tartu linnavalitsuse koostatud keskkonnasõbralike ürituste korraldamise juhendi järgi.


Projekti nimi: International Kultuurikompass: How Borderless Is Culture? 

Projekti lühikirjeldus: 4. Rahvusvaheline Kultuurikompass loob Lõuna-Eestis rahvusvahelisel tasmel kogemuste vahetamise võimaluse loovisikute, kultuurikorralajate, otsustajate vahel, et arutada mobiilsuse ning loomeresidentuuride tähendust. Sündmus toimub 18.-19. mail ja koosneb foorumiprogrammist, ekskursioonidest Loomemajadesse, meeleolukas kõrvalprogrammist ja lisategevustest. Rahvusvaheline Kultuurikompass toimub Tartus ja on inglise keeles.

Projekti eesmärk:
  • Rahvusvaheline Kultuurikompassi foorum toob Lõuna-Eestisse 280 rahvusvahelisest kultuurikoostööst huvitatud spetsialisti, kellest vähemalt 50 on välismaalt.
  • Rahvusvaheline Kultuurikompass loob Lõuna-Eestis rahvusvahelisel tasemel kogemuste vahetamise võimaluse loovisikute, kultuurikorraldajate, otsustajate vahel ning tutvustab seeläbi piirkonda reisi, sündmuse (sh. rahvusvaheliste konverentside) või loomise sihtkohana.
  • Rahvusvahelise Kultuurikompassi programm on mitmekülgne ning annab võimaluse luua tähenduslikke tuleviku koostöökohti loomemajade, muuseumide ning suurte kultuurisündmuste loojate vahel üle Euroopa.

Fondi nimetus: 2014-2020.5.1 Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine. EL Struktuurfondi rahastus. 22 570.10 €


 

Mis on Kultuurikompass?

Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurikorraldajate programm Kultuurikompass kutsub kultuurikorraldajaid ja loojaid, ent ka loov- ja sotsiaalseid ettevõtjaid üksteiselt õppima, sest teadmiste ja kogemuste vahetamine teeb Tartut ning Lõuna-Eestit rikkamaks. Kultuurikompassi programmi sündmusi - foorumeid ja seminare - korraldab sihtasutus Tartu 2024 koostöös Tartu linnavalitsuse ja partneritega Tartust ja Lõuna-Eestist. Esimene Kultuurikompassi foorum toimus jaanuaris 2019.