See on valdkondade ülene kirjandusfestival, mis käsitleb kunstilises ja kriitilises vormis utoopiate ja düstoopiate tänapäevast tähendust. Kutsume kokku erinevate maade kirjanikud, kunstnikud, akadeemikud ja kultuurihuvilised, et kaardistada ja mõtestada võimalikult mitmekesiselt ja laiapõhjaliselt meie tulevikuga seotud ühiskondlikke hirme ja lootusi. Publik lööb ka aktiivselt kaasa, sest nii kujuneb tulevik huvitavamaks. 

Lugu

Meie festival küsib, kuidas kujutlevad kirjandus ja kunstid praegusel ajal inimkonna tulevikku? Mida nad seal näevad ja mida nad tahaksid seal näha? Mille eest nad meid hoiatavad ja mille poole meid suunavad? Kuidas aitab kunst tulevikku luua? 

Elame ülekiirenenud, raskesti hoomatavas, pidevalt eriolukorralises ja halvasti ennustatavas kultuuriruumis, mida ümbritseb üldine ökoloogiline ebastabiilsus ja pidev katastroofioht. Sellistes tingimustes on üha keerulisem mõelda hõlmavalt, teha pikaajalisi plaane ja neid kollektiivselt ellu viia. Utoopiad ja düstoopiad on kunstilised vahendid, mis harivad ja ärgitavad kujutlusvõimet just sedalaadi väljakutsete osas. 

Elamus 

Teeme Sulle festivali utoopilises vaimus – mitte ainuüksi kirjandusele keskendudes, vaid pigem kirjandusest lähtudes ja kirjanduse laiemat valdkonnaülest potentsiaali avastades. Toome traditsiooniliste üritusvormide kõrvale võimalikult palju katsetuslikke ja kaasavaid formaate, koostöö- ja osaluspõhiseid vorme

Viime kirjanduse väljapoole kuiva auditooriumiruumi. Käsitleme Sinuga koos paljusid utoopilisi ja düstoopilisi teemasid ootamatutel, osaluspõhistel ja etenduslikel sündmustel. Meie globaalset kujutlusvõimet köidavad praegu nt kliimakriis ja ökotoopia; jälgimiskapitalism ja tehnoloogia vabastav potentsiaal; klassikaliste düstoopiate tänapäevane tähendus ja düstoopilise esteetika mõju. 

Mõju 

Kunst ei muuda maailma otsejoones ja vahetult. See muudab vaikimisi ja tasahilju viise, kuidas meil on maailmas võimalik tunda, mõelda, öelda ja teha. Loome kunstilise platvormi, millelt on võimalik hakata mõtlema ühiskondliku muutuse võimalikkuse ning muutuse täpsete sisude peale. Seda nii Tartu, Lõuna-Eesti kui ka laiemalt Euroopa lõikes. 

Elagu ka tulevikus inimesed, kes toituvad kirjandusest.

Eestvedajad: Jaak Tomberg, Hedi-Liis Toome

Kontakt: jaak.tomberg@gmail.com

Ole kursis Euroopa kultuuripealinna programmiga. Telli meie uudiskiri!