NB! Projekti sisukirjeldus kajastab Tartu 2024 projektide arendusprotsessi alguse seisu (aprill 2020) ja võib seetõttu olla aegunud. Uus sisukirjeldus valmib produktsiooniläbirääkimiste käigus 2021. a sügiseks.
Projekt kirjandusfestival "Paremad ja halvemad tulevikud" on interdistsiplinaarne festival, mis käsitleb kunstilises ja kriitilises vormis utoopiate ja düstoopiate tänapäevast tähendust ning utoopilise kujutlusvõime nüüdisaegset s(t)aatust.
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Inimene ja Oskused all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.


2024. aastal möödub 40 aastat George Orwelli kuulsa düstoopia „1984“ märgilisest aastaarvust. See annab mõjusa sümboolse põhjuse kutsuda (mh UNESCO kirjanduslinna võrgustiku kaudu) kokku erinevate maade kirjanikud, erinevate valdkondade loomeinimesed ja akadeemikud, et kaardistada ja mõtestada kunstiliselt mitmekesises vormis meie nüüdisaja düstoopilisi hirme, aga ka utoopilisi lootusi.

Festival püüab muuta Tartu kirjanduselu avatumaks, suurendada otsustavalt selle läbikäimist teiste kunstide ja elualadega; tugevdada Tartu kirjanduselu rahvusvahelisi sidemeid ja näidata väljastpoolt tulijatele, et Tartu on linn, kus kunst tõepoolest muudab maailma, kuna siin muudetakse viise, kuidas maailmast mõelda.
Eestvedaja: Jaak Tomberg (jaak.tomberg@ut.ee)   
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 24)