Tartu 2024 lõi koostöös Acentoga keskkonnategevuste strateegia, mille eesmärk on asetada kultuuripealinna keskkonnaalased tegevused laiemasse maailma ja Euroopa konteksti ning välja selgitada olulisemad keskkonnaalased suunad Eestis Tartu ja Lõuna-Eesti näitel. Strateegiat toetab keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend, mida jälgivad kõik Tartu 2024 ametlikku programmi kuuluvad sündmused.

Püsiva positiivse keskkonna-alase mõju loomise eesmärgil kaasas Tartu 2024 Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna, keskkonnateenistuse, Tartumaa Arendusseltsi ja Tartu linna kultuurikorraldajad. Juba sel suvel lähtub linn Autovabaduse puiestee raames keskkonnahoidlike sündmuste juhisest. See tähendab, et arvestatakse nõudeid seitsmes kategoorias: materjalid ja ostud, toitlustus ja veekasutus, transport, energia ja resursitõhusus, ümbruskond ja kogukond, jäätmekäitlus ja kommunikatsioon.

Tartu 2024 püüdleb nelja suure eesmärgi poolde, mille täitumisse usume ja kutsume üles Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurikorraldajaid koostöös meiega panustama:
  • Aastaks 2025 on tekkinud Tartu 2024 projekti kaasatud omavalitsustes kultuurikorralduse inventari park (taskukohased teenused), mida renditakse ja jagatakse üksteisele (dekoratsioonid, prügikastide raamid, nõud jne) ning mis võimaldab avalike üritusi ja kultuurisündmusi korraldada ühekordseid lahendusi kasutamata (2022. aastal kinnitatakse konkreetne numbriline eesmärk).
  • Aastaks 2025 pakutakse keskkonnahoidlikku (mahe ja kohalik) toitu ja sündmustel allesjäänud toidu ümberjagamine on saanud normiks (2022. aastal kinnitatakse konkreetne numbriline eesmärk).
  • Aastaks 2025 on jäätmete liigiti kogumine sündmustel saanud normiks (see tähendab, et 90% sündmusi on korraldatud nii, et jäätmed on kogutud liigiti).
  • Aastaks 2025 kasutatakse sündmustel võrreldes aastaga 2022 rohkem keskkonnahoidlikke energia ja transpordi lahendusi.

2. juunil kell 14.00 toimus keskkonnastrateegiat ja juhendit tutvustav sündmus: “Tartu 2024 LIVE! Kas keskkonnasõbralik kultuurikorraldus on ikka võimalik?” Vaata järgi Tartu 2024 Youtubes. 


Tutvu dokumentidega: