Tartu koos Lõuna-Eestiga on 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 on Eesti 2024. aasta tippsündmus ning Tartu ja Lõuna-Eesti suurim ühine ettevõtmine. Tiitliaasta 2024 on viis aastat hoogu kogunud tegevuste kulminatsioon.

Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 tiitliaasta eesmärgid

Väärtuspõhine ja publikurohke Euroopa kultuuripealinn:

  • loovkontseptsiooni Ellujäämise Kunstid / Arts of Survival ja selle väärtuste publikule avamine;
  • programmiga kokku 1 000 000 külastuse saavutamine.

Hästi korraldatud Euroopa kultuuripealinn:

  • Tartu 2024 - Eesti üks tuntuimaid kaubamärke aastaks 2024;
  • kommunikatsiooni, turunduse, programmi elluviimine koostöös avaliku ja erasektoriga.

TÜ puhkpilliorkester Popsid koos Tartu 2024ga Tallinnas. Foto: Mana Kaasik

Euroopa kultuuripealinna mõju ja pärand

Euroopa kultuuripealinna tiitel on Tartu ja Lõuna-Eesti suur võimalus ja ühine väljakutse:

  • Kultuuripealinna viivad ellu meie tänased ja tulevased kultuuriinimesed ja -organisatsioonid, loovisikud, kultuurikorraldajad ning loomemajanduse valdkonna ettevõtted.
  • Laiemalt on kultuuripealinna kaasatud kõik tartlased ja lõunaeestlased: publikuna, vabatahtlikena või toetajatena, teenusepakkujatena või muudes rollides.
  • Hästi korraldatud kultuuripealinn toob piirkonnale märkimisväärset majanduslikku kasu: otsene tulu tekib turistide arvu kasvust, riiklikest ja rahvusvahelistest investeeringutest.
  • Tartu 2024 toimumise ajal ja järel on võimalik mõõta, kui palju suureneb meie elanike heaolu, kui palju kasvab linna atraktiivsus talentide, investorite ja ettevõtjate silmis, ning mil määral arenevad ühendusteed Euroopaga.
  • Euroopa kultuuripealinna edukas elluviimine toetab Tartu linna ning Lõuna-Eesti omavalitsuste arengu- ja kultuuristrateegiates nimetatud suurte väljakutsete lahendamist. Kavandatud pikaajaliste mõjude saavutamine aitab kaasa ka piirkonna oluliste institutsioonide - haridus- ja mäluasutuste, ettevõtete, ühingute jt - eesmärkide täitumisele.
28. augustil 2019 nimetas rahvusvaheline Euroopa kultuuripealinnade ekspertkomisjon 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks Tartu, tuginedes Tartu ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsuse taotlusele ehk kandidatuuriraamatule.

Selleks, et Euroopa kultuuripealinna ettevalmistused ja tiitliaasta võimalikult tulemuslikult läbi viia, on linnades ja regioonides tavaks luua nendele eesmärkidele pühenduv organisatsioon. Sihtasutus Tartu 2024 loodigi Tartu linnavolikogu otsusega 2019. aasta detsembris ning selle põhikirjaliste eesmärkidega saab tutvuda siin.


Tartu 2024 Otepää talveöö laulupidu. Foto: Mana Kaasik